Nejnovější články


Všestranný pomocník pro přípravu projektové dokumentace

Od září 2017 je k dispozici nová verze platformy systému EPLAN 2.7, která klade důraz na mezioborovou spolupráci a konzistentní digitalizaci inženýrských procesů. Nová verze softwaru přináší uživatelům devatenáct jazykových verzí, množství vylepšených detailů a obousměrné propojení s automatizačními systémy – včetně TIA Portal od firmy Siemens a Melsoft IQ Works od Mitsubishi, které zaručují ještě větší efektivitu inženýrské práce.

20. 12. 2017


Novinky od Murrelektronik na veletrhu SPS IPC Drives 2017

Jako jeden z předních výrobců moderní a inovativní automatizační techniky je společnost Murrelektronik i v tomto roce zastoupena v Norimberku na veletrhu SPS IPC Drives. Společnost představuje ve dnech 28. – 30. listopadu v hale 9 (stánek 325) nové výrobky a nová inovativní řešení. Hlavními tématy jsou bezpečnost, IO Link, síťové technologie, napájení a inovativní řešení na cestě k Průmyslu 4.0 a nejnovější výsledky vývoje v decentralizované instalační technice.

23. 11. 2017


STEGO rozšiřuje řadu DC výrobků pro aplikace se stejnosměrným napájením

Náš svět je stále více a více digitální. Složité procesy a regulační technika se stále více prosazují do elektronických aplikací v rámci Průmyslu 4.0. To zahrnuje i využívání komponent teplotního managementu, které jsou provozovány se stejnosměrným napětím. Firma STEGO s mnohaletou tradicí produktů se stejnosměrným napájením si je vědoma těchto potřeb a zaměřuje se nyní na tento trend. Nové výrobky DC řady pro osvětlení a chlazení představují počáteční bod.

14. 11. 2017


Evropská komise vytyčuje cestu k digitalizaci evropského průmyslu

Evropská komise předložila 19. dubna 2016 soubor opatření, která podporují a propojují vnitrostátní iniciativy v oblasti digitalizace průmyslu a souvisejících služeb ve všech odvětvích a která prostřednictvím strategických partnerství a sítí podněcují investice.

9. 6. 2016


Evropská komise versus digitalizace

Pokračující digitalizace mění nejen ekonomiku, ale také náš každodenní život již minimálně 20 let. Tento proces bude pokračovat i v dohledné budoucnosti. Tam, kde byla dříve digitalizace určena pouze pro specialisty na úzce vymezeném trhu, stala se nyní fenoménem ovlivňujícím všechny ekonomické i společenské oblasti.

8. 6. 2016


Scroll to Top