Nejnovější články


Evropská komise vytyčuje cestu k digitalizaci evropského průmyslu

Evropská komise předložila 19. dubna 2016 soubor opatření, která podporují a propojují vnitrostátní iniciativy v oblasti digitalizace průmyslu a souvisejících služeb ve všech odvětvích a která prostřednictvím strategických partnerství a sítí podněcují investice.

9. 6. 2016


Evropská komise versus digitalizace

Pokračující digitalizace mění nejen ekonomiku, ale také náš každodenní život již minimálně 20 let. Tento proces bude pokračovat i v dohledné budoucnosti. Tam, kde byla dříve digitalizace určena pouze pro specialisty na úzce vymezeném trhu, stala se nyní fenoménem ovlivňujícím všechny ekonomické i společenské oblasti.

8. 6. 2016


Scroll to Top