Články - Bezpečnost, zabezpečení


Nouzové zastavení stroje aneb v nouzi poznáš Harmony

Každý stroj by měl mít svůj ovládač nouzového zastavení. Sázku na jistotu představují nové – rebelsky čtvercové, do ruky padnoucí a navíc prosvětlené – ovládače nouzového zastavení Harmony XB5AS od Schneider Electric.

4. 9. 2020


Veletrh it-sa se letos přesune do virtuálního prostředí

Norimberské veletrhy učinily rozhodnutí, že letošní ročník kongresu kyber-bezpečnosti, veletrh it-sa, se uskuteční jako digitální projekt it-sa 365. Příští rok již budou moci návštěvníci veletrh navštívit v jeho klasické podobě v termínu 12. - 14. 10. 2021 v Norimberku.

18. 6. 2020


Blockchain – způsob, jak prokázat totožnost dokumentu

V průmyslové a obchodní praxi, v logistice, v řízení procesů a mnoha dalších oblastech často bývá obtížné rozlišit, která z několika verzí dokumentů (například smluv, manuálů, výrobních postupů, projektové dokumentace, verzí firmware, směrnic či předpisů, platnost různých oprávnění či validita výsledků testů) je konečná a odsouhlasená všemi zúčastněnými. Situaci dokážou zkomplikovat připomínky k dokumentu zpracované několika osobami. Jak potom prokázat, že právě tento dokument je konečný a jedině platný? Řešením je blockchain.

19. 5. 2020


Zabezpečený vzdálený přístup SINEMA RC

Společnost Siemens uvádí na trh novou verzi platformy SINEMA Remote Connect, která dále rozšiřuje možnosti správy vzdálených uzlů i uživatelů. Jednou z mnoha inovací verze V2.1 je vylepšené centrální logování a další možnosti centrální správy uživatelů.

26. 4. 2020


Sledování stavu řetězů

Údržba 4.0 – inteligentní monitorování řetězů zabraňuje odstávkám Monitorovací systém CCM-S, vyvinutý firmou iwis, nepřetržitě sleduje prodlužování řetězů za provozu způsobené jejich opotřebením a včas údržbáře varuje, že je třeba řetěz vyměnit.

22. 4. 2020


Ochrana Průmyslu 4.0 před bleskem a přepětím

Podnikatelé v průmyslové výrobě stojí v současné době před jednou z největších existenčních výzev. Tak jak na pracovním trhu ubývá lidí ochotných pracovat v průmyslu a z toho zbytku, který zbývá ještě odsává státní administrativa a nově vznikající služby, pokládá si každý výrobce otázku. Jak zajistit nárůst výroby anebo alespoň udržet současnou úroveň s dosavadním počtem pracovníků při perspektivě jeho poklesu?

16. 9. 2019


Prediktivní plánování údržby s novými moduly isense

Průmysl 4.0? To je hračka! Minimálně s produktovou řadou isense společnosti igus, kterou v Česku výhradně zastupuje strojírenská společnost HENNLICH. Díky těmto zařízením není zvýšení doby provozuschopnosti výrobního závodu při nízkých nákladech nic složitého. Igus nabízí čtyři systémy, které jsou schopné efektivně plánovat údržbu na základě senzory zaznamenaných dat. Uživatelé si mohou vybrat, jaké řešení jim vyhovuje – zda automatické vypnutí stroje na základě online vyhodnocení stavu energetických řetězů nebo objednání náhradního dílu a plánování údržby přímo ze smartphonu.

19. 11. 2018


Diagnostika poruchových stavů u kompenzačních rozváděčů

Současná éra nastupující čtvrté průmyslové revoluce se nevyhýbá ani zařízením instalovaným v průmyslových napájecích sítích. Postupné zavádění prvků koncepce Průmysl 4.0 skýtá nejen velké možnosti v oblasti bezpečnosti a provozní spolehlivosti elektrických zařízení, ale i např. optimalizace servisních zásahů a s nimi spojených nutných odstávek energetických a technologických zařízení ve firmách.

16. 3. 2018


Scroll to Top