Firma Schneider Electric inovovala řešení systému řízení zátěže TeSys™ island

27. 8. 2020

TeSys island je digitalizovaný a objektově orientovaný systém řízení zátěže a poskytovatel dat pro požadavky Průmyslu 4.0.
Díky pokročilé diagnostice a provozním datůmzlepšuje výkonnost, ovládání zátěže a omezuje prostoje. Modulární provedení TeSys island nabízí úspory výrobcům OEM zjednodušením elektroinstalace během montáže, úspory při implementaci díky snadné konektivitě v různých provozech a úspory při vzdálené údržbě. Aplikační avatary TeSys island, které byly přidány do stávající knihovny funkčních avatarů, jsou digitální objekty s integrovanou předprogramovanou funkcí. Dva nové konfigurovatelné aplikační avatary, pro čerpací aplikace a pro dopravníkové aplikace, jsou navrženy pro integraci do stávajících systémů připojením na vazební člen sběrnice TeSys island a na I/O moduly. Režim ovládání si uživatel zvolí jako dálkový (řízený PLC), autonomní (řízený procesní změnou) nebo místní (řízený operátorem). Funkce avataru umožňují flexibilní provoz systému řízení digitální zátěže TeSys island autonomním režimem ovládání nebo způsobem prediktivních alarmů, kdy systém TeSys island generuje alarmy a upozorní na hrozící poruchu dříve, než k ní dojde na úrovni zátěže.

[Tiskové materiály Schneider Electric]


Scroll to Top