I sofistikovaná zařízení potřebují základní instalační komponenty

28. 5. 2020

Průmysl 4.0, automatizace, robotizace, dálkové řízení… Jaké další termíny známe a jako standard je postupně zavádíme do praxe? Každý sofistikovaný systém ale vyžaduje prostředky, na které nebo do kterých je instalován. Inteligentní řízení budov by se neobešlo bez instalačních krabic, a to ponejvíce dostatečně hlubokých, aby bylo možné do nich instalovat větší množství kabelů a aktivní prvky řízení. V každé oblasti života a techniky probíhá určitý vývoj – a je patrný i zde, v segmentu elektroinstalačních krabic. Je to jednak zmíněné zvětšování hloubky krabic, ale především nutnost utěsnit krabice ze strany instalovaných kabelů. Zabránění proudění vzduchu a s tím spojené snížení tepelných ztrát, přináší zároveň i menší množství prachu v krabicích, který by se jinak za delší období hromadil.

K těsnění prostupu kabelů se nepoužívají standardní průchodky, ale speciální technologický postup lisování krabic ze dvou materiálů, které jsou vzájemně spojené. (obr. 1).Tělo krabice z tvrdého PVC poskytuje oporu a mechanickou ochranu pro instalaci zařízení. Každý vstupní otvor je vyplněn membránou z měkčeného PVC, která zajišťuje utěsnění krabice. Instalace kabelů je jednoduchá a spočívá v pouhém vytržení předlisovaného vstupu na membráně a vsunutí kabelu. V případě instalace ohebných trubek odstraníme kruhovou část uvnitř pružného lemu a trubku zastrčíme. Lem zapadne do obvodové drážky (vrapu) trubky. Trubka tak v krabici drží a vstup je utěsněný.

1_detail krabice s prostupy
Obr. 1. Detail krabice s prostupy


Použití technologie lisování ze dvou materiálů je využíváno nejen na krabicích pro instalaci přístrojů (zásuvek, vypínačů nebo dalších zařízení s roztečí montážních šroubů 60 mm), ale i rozměrově větších. Například krabice KO 180/LD (obr. 2 - vpravo) umožňuje montáž elektrických prvků na lištu TS, svorkování pomocí dodávaných svorkovnic S-KSK2, množství instalačních sloupků poskytuje různé možnosti montáže podle potřeb uživatele. Pokud by tato krabice byla pro některé instalace příliš velká, je možné využít typ KO 97/LD (obr. 2 - vlevo).


3_krabice

Obr. 2. Krabice KO180/LD a KO 97/LD

Ta nabízí klasický kruhový tvar, ale opět větší hloubku a pochopitelně množství utěsněných vstupů pro kabely nebo trubky. Můžeme tedy říci, že právě do těchto krabic můžeme umístit zařízení, která umožní realizovat to, co pak souhrnně nazýváme automatizace, robotizace, dálkové řízení – obecně Průmysl 4.0.

[Tiskové materiálny Kopos Kolín, a.s.]
logo_kopos 


Scroll to Top