Malá řídicí relé s celou řadou možností, včetně modulárního programování

16. 6. 2020

Počet nových oblastí použití malých řídicích relé neustále roste. Existují pro to dva hlavní důvody: Prvním je, že automatizace je čím dál obvyklejší v mnoha odvětvích. Druhým, že stále výkonnější řídicí relé, jako je nové easyE4, mohou plnohodnotně nahradit PLC.

Snadná, flexibilní a nákladově efektivní automatizace pomocí funkčních bloků
Odborná studie popisuje možnosti a použití programovacích jazyků easyE4 - liniové schéma (LD), funkční bloky (FBD), programování přístrojů easy (EDP) a strukturovaný text (ST). Vysoký výkon přístrojů easyE4 pramení z nabízených softwarových možností. Uživatelé mohou programovat své vlastní funkce, integrovat je do řídicí jednotky a používat je v různých projektech. Díky této koncepci je řídicí relé vysoce flexibilní a nákladově efektivní. Navíc to také výrazně zkracuje čas potřebný pro vývoj programů .

Průmyslová řídicí relé vynikají především v tom, že nabízí širokou škálu možností programování. Odborná studie popisuje použití liniového schématu (ladder diagram), funkčních bloků (function block diagram) a jazyka Easy Device Programming (EDP) a také uvádí mnoho možností programování ve strukturovaném textu s novou generací řídicích relé.

 

Výkonné funkce průmyslových řídicích relé easyE4 jsou založeny na jejich modulárních softwarových komponentách. Uživatelé si mohou naprogramovat své vlastní funkční bloky, integrovat je do kontroléru a používat je v různých projektech. Díky tomuto modulárnímu konceptu je kontrolér vysoce flexibilní a cenově efektivní. Navíc také výrazně snižuje čas potřebný na vývoj softwaru.
Integrovaný webový server umožňuje vizualizaci prostřednictvím webového nebo jiného prohlížeče, například na mobilních zařízeních. Funkční bloky lze vytvářet a spravovat pomocí vývojového nástroje easySoft 7. K dispozici je také řada možností simulace, které zajistí bezpečné a bezproblémové uvedení do provozu.

Studii si můžete stáhnout na následujícím odkazu: Případová studie

[Tiskové materiály Eaton]


Scroll to Top