MPO vyhlásilo VI. výzvu programu podpory Inovační vouchery

14. 7. 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 1. července 2020 vyhlásilo Výzvu programu podpory Inovační vouchery v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). Alokace pro Výzvu VI je stanovena ve výši 150 milionů korun. Výzva je určena malým a středním podnikům. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 15. července 2020 do 31. prosince 2022.

Cílem programu podpory a Výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Nastavení výzvy a podmínek nevyžaduje realizaci výběrových řízení, nicméně k podané žádosti o podporu musí být předložena konkrétní objednávka služby, což v konečném důsledku znamená rychlé hodnocení přijatých žádostí i proces administrace plateb.

Firmy mohou získat podporu až 50, 75 nebo 85 procent z prokázaných způsobilých výdajů. Podporovanou aktivitou je nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP.

Zájemci o dotaci z této Výzvy se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace (API), která je zprostředkujícím subjektem OP PIK a je zřízena Ministerstvem průmyslu a obchodu. Agentura pomáhá žadatelům s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu.


Výzvu můžete nalézt zde

[MPO]


Scroll to Top