Nouzové zastavení stroje aneb v nouzi poznáš Harmony

4. 9. 2020

Každý stroj by měl mít svůj ovládač nouzového zastavení. Sázku na jistotu představují nové – rebelsky čtvercové, do ruky padnoucí a navíc prosvětlené – ovládače nouzového zastavení Harmony XB5AS od Schneider Electric

Nač by se v dnešním průmyslu nemělo zapomínat? Na IIoT čili průmyslový internet věcí? Na všechny dosud proběhlé průmyslové revoluce? Na trvale udržitelný a ekologicky snesitelný rozvoj? Možná. Dostatek prostoru a pozornosti bychom měli rozhodně věnovat tomu nejdůležitějšímu – ochraně zdraví a života člověka při práci. Zajištění bezpečnosti obsluhy strojů a strojních zařízení nesmí ustoupit sílícímu tlaku na produktivitu práce.

Bezpečně zkonstruován, bezpečně provozován
Každé strojní zařízení má být zkonstruováno a provozováno bezpečně. Pro výrobce strojů (OEM) plyne tento požadavek z nařízení vlády č. 176/2008 Sb., pro jejich provozovatele pak z nařízení vlády č. 378/2003 Sb., potažmo také ze Zákoníku práce. Základní prostředek bezpečného provozu dnešních strojů představuje zařízení nouzového zastavení – typicky v podobě ovládače (lidově zvaného Total Stop).

Nouzové zastavení brání úrazům
Stisknutím (resp. aktivací) zařízení nouzového zastavení dojde v případě nouze (nutnosti odvrátit skutečné nebo hrozící nebezpečí) k zastavení nebezpečného pohybu, a tím k zabránění nežádoucímu pracovnímu úrazu. Nejčastěji zajišťují nouzové zastavení ovládače (tlačítka) s aretací, popřípadě spínače ovládané lankem. Dle základní normy pro bezpečnost strojních zařízení ČSN EN 60204-1 musí být každý stroj vybaven nejméně jedním ovládačem nouzového zastavení s funkcí zastavení kategorie 0 (okamžité vypnutí odpojením napájení od pohonů stroje).

schn1
Obr. 1 - Funkce proti přelstění zamezí různým „šikulům“ v tom, aby rozpojili kontakty ovládače a následně zastavili

 

ČSN EN ISO 13 850? Smlouvat nelze
V souladu s normou ČSN EN ISO 13 850 musí být zařízení nouzového zastavení navrženo tak, aby dokázalo nebezpečný pohyb – jednoduchým úkonem – co nejrychleji zastavit, aniž by vzniklo další nebezpečí. Důležitý požadavek představuje aretace akčního členu (hlavice tlačítka) po jeho aktivaci (stisku). Dále musí být tato zařízení zřetelně rozlišitelné a dobře viditelné. Konkrétně v případě ovládačů nouzového zastavení nabyla přikázání normy podoby červené barvy pro mechanický ovládací prvek (hlavici tlačítka) a žluté barvy pro ostatní části ovládače.

Povinnou výbavu ovládačů nouzového zastavení doplňuje kruhový štítek se značkou IEC 60417-5638: Nouzové zastavení (jasné odlišení od funkce nouzového vypnutí).

VIDEO: Jak instalovat nové prosvětlené ovládače nouzového zastavení

Rebel z jihočeského Písku
Nové ovládače nouzového zastavení Harmony XB5AS84W od Schneider Electric splňují jak požadavky dvou výše uvedených základních bezpečnostních norem ČSN EN ISO 13 850 a ČSN EN IEC 60 204, tak rovněž Směrnice pro strojní zařízení 2006/24/EC (Nařízení vlády 176/2008 Sb.). V mnoha ohledech je dokonce vcelku užitečně překračují. Nabízí se jak samostatné hlavice, tak kompletní ovládače (resp. kompletní ovládače v skříni Harmony XAL).

schn2

Obr. 2 - Novinky z řady Harmony zvyšují bezpečnost obsluhy strojů. Navíc pěkně vypadají.


Disponují prosvětleným prstencem, který po aktivaci změní barvu z bílé na červenou a citelně tak zrychlí zásah údržby na správném místě. Nový čtvercový tvar a velká plocha akčního členu (hlavice tlačítka) zvládne bleskovou aktivaci úderem ruky (dlaně, pěsti i hrany) nebo jiného údu. Následuje okamžitá aretace stiskacího mechanizmu a rozpojení kontaktů. Ke zvýšení bezpečnosti přispívá také robustní žlutá obruba, jejímž pootočením doprava (návodné šipky vylisovány) se provádí odblokování aretace.
Ovládače nouzového zastavení Harmony XB5AS84W disponují rovněž, v souladu s ČSN EN IEC 60 947-5-5, funkcí proti přelstění (mžikovou funkcí). Zamezí se tak různým „šikulům“ v tom, aby rozpojili kontakty ovládače a následně zastavili stroj bez aretace tlačítka.
K úspěchu, již po pár měsících na trhu, nových ovládačů jistě přispívá i fakt, že jsou vyráběny v moderním závodě Schneider Electric v jihočeském městě Písek.

Prosvětlený prstenec i pro „hříbky“
Zkrátka nepřijdou ani provozovatelé strojů s již dříve namontovanými ovládači nouzového zastavení Harmony XB5AS a Harmony XB4BS. Mohou svá („hřibovitá“) tlačítka doplnit o prosvětlený prstenec a za „mrzký peníz“ citelně zvýšit bezpečnost svých strojů.

schn3schn4

Obr. 3 - Rebelská čtvercová hlavice, robustní žlutá obruba a prosvětlený prstenec zvyšují bezpečnost.

Bezpečnostní úroveň až Kat. 4 / PLe
Ovládače nouzového zastavení se obvykle používají v zapojení s bezpečnostními moduly. V konkrétním případě ovládače Harmony XB5AS84W3B41 se 2 rozpínacími kontakty a modulu Preventa XPS lze realizovat zapojení až Kat. 4 / PLe podle ČSN EN 13 849, resp. SIL 2/SIL 3 podle ČSN EN 62 061.
Každý stroj by měl mít svůj ovládač (resp. své ovládače) nouzového zastavení – potřebuje rebelsky čtvercové, do ruky padnoucí a navíc prosvětlené zástupce řady Harmony XB5AS od Schneider Electric. Tedy pro začátek. Již nyní se ale mohou výrobci i provozovatelé strojů těšit na další novinky z koncepce EcoStruxure for Machines.

 schn5
Leták ke stažení

Chcete vědět, co se kde ve Schneider Electric šustne? Jak toho využít ke svému prospěchu? Přihlaste se k odběru novinek, tipů, triků a vychytávek.   

Tóny Zajíček
Schneider Electric


Scroll to Top