Nové termostaty STEGO pro rozváděče

8. 3. 2021

Miniaturní mechanické termostaty pro ovládání topných těles nebo ventilačních systémů v elektrických rozváděčích jsou tu s námi po celá desetiletí. Koncept použití dvou termostatů - jednoho s NC kontaktem a jednoho s NO kontaktem, byl vyvinut před více než 30 lety naším vedoucím vývoje a spoluzakladatelem společnosti STEGO, panem Hartmutem Eisenhauerem. Mezitím pan Eisenhauer odešel zaslouženě do důchodu a designy KTO 011 a KTS 011, které vytvořil, se staly předními a uznávanými produkty pro klimatizaci rozváděčů.

Během tohoto dlouhého období získali zaměstnanci STEGO kvalifikaci odborníků v oblasti regulace teploty v rozváděčích. Úspěch a popularita termostatů však nejsou důvodem zůstat stát, motivací firmy STEGO je posunout produkt na vyšší úroveň propracovanosti. Dalším úkolem vývojového oddělení pro nový design termostatu bylo přepracovat mechanické termostaty KTO 011 a KTS 011 s přihlédnutím k aktuální zpětné vazbě od zákazníků při zohlednění nižších nákladů na materiál a výrobu.

STEGO tedy představuje nové, stále mechanické, malé a kompaktní nastavitelné termostaty KTO 111 a KTS 111. Termostat KTO 111 má NC kontakt a charakteristický červený knoflík, KTS 111 má NO kontakt a modrý nastavovací knoflík.


Designéři přesunuli připojovací svorky ze spodní části do přední části pouzdra, takže technik se nemusí za připojením zařízení ohýbat pod termostatem, ale místo toho má přímý přístup. Samosvorná technologie je lepší než šroubové svorky, zejména z hlediska bezpečnosti. Za prvé, samosvorné svorky zajišťují konstantní tlak na kabely a zabraňují jejich uvolnění. Za druhé, není třeba speciálních nástrojů potřebných k připojení a nehrozí přílišné utažení šroubové svorky. Srovnání: při připojení vodiče ke šroubové svorce pomocí šroubováku můžete svorku příliš utáhnout, čímž ji poškodíte nebo dokonce zničíte. Při použití samosvorné svorky toto riziko nehrozí. Další výhodou je kratší čas instalace. Instalace kabelů na samosvorné svorky je měřitelná úspora času (přibližně 60 %). Mnoho společností již roky používá samosvorné terminály ke zjednodušení zapojení. STEGO je však první v oboru, kdo nabízí termostaty s takovými svorkami.
Viditelnější změnou je zvětšený nastavovací knoflík. Díky větší velikosti knoflíku může obsluha snáze číst teplotu nastavenou na stupnici a může provádět přesnější nastavení. K ovládání nastavovacího kolečka byla změněna geometrie šroubováku z ploché na křížovou. Křížová geometrie je univerzálnější, protože zde lze také použít ploché šroubováky.
Jednou z věcí, kterou designéři museli dodržet, byly rozměry pouzdra termostatu. Ty se nezměnily. Interní bimetalový snímač rovněž odpovídá snímacímu prvku použitému v předchozích termostatech. Tímto způsobem je zákazníkům umožněno snadno přizpůsobit nové termostaty jejich stávajícím aplikacím.
Standardním požadavkem zkušebních orgánů, jako je například německý institut pro testování a certifikaci VDE, je používání termostatů v nadmořské výšce nad 2 000 metrů. Termostaty KTO 111 a KTS 111  splńují i náročnější podmínky - v kategorii přepětí III mohou být instalovány ve výškách až do 2 000 metrů a dokonce až do 5 000 metrů v kategorii přepětí II.

Na závěr je třeba upozornit na optimalizované přívody vzduchu v tělese termostatu. Bimetalové čidlo uvnitř termostatů je umístěno v blízkosti otvorů pro přívod vzduchu. Důvodem je, že snímač musí volně „dýchat“, protože teprve potom „snímá“ přesněji a mnohem rychleji měnící se teplotu okolního vzduchu. Optimalizované přívody vzduchu v kombinaci s polohou bimetalového prvku mají velmi pozitivní vliv na distribuci vzduchu v nových termostatech KTO 111 a KTS 111. Měření bylo prováděno ve zkušební laboratoři STEGO. Do termostatů byl instalován teplotní senzor pro měření změn v distribuci teploty v jejich pouzdrech. Měření ukázala, že cirkulace vzduchu nových termostatů je lepší, a proto mohou rychleji detekovat změny teploty v okolním prostředí.
Termostaty jsou k dispozici v širokém rozsahu nastavení teploty ve ° C i ° F a jsou schváleny významnými certifikačními agenturami - UL, VDE a EAC.
STEGO nabízí také další typy regulátorů, jako jsou hygrostaty, termo-hygrostaty (kombinace hygrostatu a termostatu) a elektronické verze termostatů. 

 


Scroll to Top