Oblíbené automatické přepínače sítí ATyS g nově s Modbus komunikací

15. 9. 2020

Přepínače Socomec ATyS již mnoho let patří mezi nejpoužívanější přístroje pro zálohu sítí i v těch nejnáročnějších aplikacích s požadavkem na minimální dobu přerušení napájení při přepnutí. Přístroje s označením g (ATyS g) jsou pak využívány zejména pro zálohu diesel generátorem. Toto velmi spolehlivé a kompaktní zařízení obsahuje veškerou funkcionalitu pro start i korektní doběh záložního zdroje. Zvolená koncepce velmi šetří prostor i náklady na návrh a realizaci napájecího systému. ATyS plně automaticky přepíná mezi hlavní a záložní sítí na základě jejich aktuální dostupnosti a dle nastavené priority. Díky monitoringu parametrů na silových svorkách dokáže zjistit a rozhodnout, zda síť má požadované parametry. Pro maximální bezpečnost existuje možnost použít manuální – ruční režim, který je vždy absolutně nadřazen automatice. Pomocí páky lze přístroj manuálně přepnout nebo ho uzamknout ve vypnutém stavu. 

Připomeňme si tedy klíčové parametry přístrojů ATyS: 

Bezpečné ovládání
• Permanentní indikace dostupnosti sítí

• Jednoznačná indikace polohy přepínače
• Vzájemné mechanické blokování poloh
• Uzamykatelnost v poloze "vypnuto"
• Zabezpečený přístup k nastavení parametrů

Intuitivní používání
• Jednoduchá volba přepínacího režimu Automatický / Manuální

• Záložní ruční přepínání: Přístroj lze ovládat i manuálně pomocí přepínací páky

Jednoduchá údržba a servis
• Testovací režimy (zejm. test výpadku hl. zdroje, test generátoru)

• V případě potřeby snadná výměna řídící nebo motorové jednotky, bez demontáže přepínače

Kompaktní a spolehlivé řešení bez přídavných částí
• Integrované a testované řešení jako celek

• Přepínač splňuje standard ČSN EN 60947-6-1 popisující chování automatických přepínačů sítě
• Desítkami let prověřená technologie přepínačů na bázi odpínačů a přepínačů SIRCO 

atys-mp_001_b_telatys-g_001_a_tel
 Obr. 1 - Přístroje ATyS p M (vlevo) a ATyS g (vpravo)

V současné době výrobce inovuje řady těchto přístrojů. Mezi žádanou funkcionalitu patří i možnost monitoringu z nadřazeného řídícího systému. Také proto začínáme uvádět na trh přístroje ATyS g s řídící jednotkou, která umožňuje dodatečné osazení modulem pro komunikaci Modbus (RS-485). Doposud bylo možné k přístroji doplnit externí signalizační panel do dveří s označením D10, který zobrazí aktuální dostupnost sítí a polohu přepínače. Aby bylo možné použít tyto informace v nadřazeném systému s komunikací RS485, lze nově použít přídavný modul s označením 4825 0092. Jde o dobře známý doplňkový modul používaný i pro jiné přístroje Socomec a instalace je velmi snadná i kdykoli dodatečně. V případě připojení k PC je možné využít také zcela novou verzi známé aplikace pro PC Socomec - Easy Config System. Software umožňuje mj. zobrazit parametry zařízení i zjištěné parametry sítí, nastavenou konfiguraci přístroje včetně časovačů, nebo provést test funkčnosti.
Jen doplňme, že pro nejnáročnější aplikace lze nadále použít i přístroje ATyS p M a ATyS p s velmi rozsáhlými možnostmi nastavení i komunikace.

 

Ing. Jan Jaroš
GHV Trading, s.r.o.


Scroll to Top