OEZ 4.0. Co přináší čtvrtá fáze průmyslové revoluce?

22. 7. 2020

Za termínem Průmysl 4.0 se skrývá současný trend automatizace a digitalizace výroby. Jak se čtvrtá fáze průmyslové revoluce projevuje v OEZ?

Firma OEZ bude na trhu téměř 80 let. Během té doby se událo mnohé. Z prostého výrobce pojistek a jističů se stal nadnárodní dodavatel přístrojů, zařízení a služeb v oblasti nízkého napětí. Díky spojení s koncernem Siemens patří areál OEZ v Letohradě k nejmodernějším výrobním závodům v Česku, což umožňuje postupné zavádění prvků Průmyslu 4.0 do praxe.

Automatizace je trend
Všechny výrobní činnosti – zadání, řízení, průběh, kontrola, měření a výsledky, tok materiálů – jsou propojeny počítačovou sítí. Pracovní operace zpravidla začínají naskenováním čárového kódu produktu. Jedinečná informace uložená v kódu přesně určuje každou operaci s výrobkem - jaké nástroje budou použity, o jaké dílce bude doplněn, jak proběhla kontrola atd. Vše se ukládá do centrální databáze, která je pak klíčovým zdrojem informací při dalším zdokonalování celého procesu či v případě řešení reklamací.

Tento systém umožňuje vyrábět sériově na jedné lince různá provedení produktů či dokonce různé produkty, přesně dle požadavků zákazníků. Výsledkem jsou včasné dodávky klientům a plnění stěžejních požadavků na bezpečnost, kvalitu a uživatelský komfort.
 
2

Digitalizace inspiruje
Klíčovou roli ve zvyšování produktivity a konkurenceschopnosti hraje právě digitalizace. Management různých oddělení v OEZ neustále hledávhodné projekty, ve kterých proces digitalizace přispěje k celkovému zlepšení. 

Tomáš Jukl, vedoucí plánování technologie v OEZ, představuje projekty, které jsou nejen inspirující, ale také prakticky ilustrují, o co v digitalizaci jde. 
Na vstupní přejímce materiálu se nově používají „chytré šuplery“. Jedná se o digitální posuvky od firmy Mahr s integrovaným vysílačem pro bezdrátový přenos naměřených dat. Měření probíhá tak, že technik na počítači otevře příslušný formulář k měření, a pak již měří pouze posuvkou, aniž by musel naměřené hodnoty někde zapisovat na papír a pak do počítače. Posuvka je totiž spojena přímo s formulářem v počítači a naměřené hodnoty tam zapíše sama automaticky už v průběhu měření. Tím je samotné měření nejen rychlejší, ale také se eliminuje množství chyb při ručním zapisování a zadávání hodnot.“ 
Usnadnění sběru dat by ale bylo málo. T. Jukl dodává, že v digitalizaci jde také o analýzu a transparentnost získaných dat a jejich využití pro následné zlepšování procesů.„Hezkým příkladem je třeba automatické sledování opotřebování nástrojů pomocí vyhodnocování dostupných dat z výroby a logistiky. Díky tomu lze předvídat nutnost seřízení a údržby nástrojů dříve, než dojde k poškození nástroje nebo k výrobě zmetků. Výsledkem je optimalizace údržby a prevence finančních ztrát. Cílem tohoto opatření je zvýšení transparentnosti dat a jejich lepší využití.“

3

Nebojme se inovací
Koncept Průmyslu 4.0. je spojen s vývojem moderních technologií. Stejně tak jako v mateřské společnosti Siemens, i OEZ se chce nadále soustředit na snižování výrobních nákladů, zvyšování produktivity, kvality výrobků a efektivity. K tomu je potřeba přijmout rychle se vyvíjející trendy a s tím související změny na trhu i složitější zákaznické požadavky.

Digitalizace má do budoucna významný potenciál. Nesmíme však zapomenout, že cesta k digitálnímu podniku vede nejen přes nové počítače, technologie a stroje, ale především přes schopné a tvořivé lidi, kteří se nebojí výpočetní techniky a zároveň dobře znají vnitrofiremní procesy, postupy a procesy.

[OEZ]


Scroll to Top