Rychlé připojování průmyslových konektorů

31. 8. 2020

Konektory využívající propojovací technologie, které umožňují rychlou a snadnou instalaci, snižují režii a náklady. U řady konektorů Heavycon jsou jasně patrné výhody použití propojovací technologie push-in, navíc ve všech velikostech a provedeních.

doc1Obr. 1


Digitální transformace je v plném proudu také v průmyslovém sektoru – výrobní procesy musí být rychlejší a flexibilnější. Musí být zajištěna dostupnost stále většího objemu dat. Přestože jsou strojní zařízení čím dál složitější, musí být snáze rozšiřitelná.
Většina strojů je navržena pro hromadnou výrobu a zpracování velkých objemů materiálu a obvykle se specializuje na jeden konkrétní výrobek. To také znamená, že se mohou do značné míry plánovat intervaly údržby. Je pravidlem, že se stroj při provádění údržby také přestavuje. Nový výrobek je možné zavést do výroby až po dokončení všech prací. Přestože tento konvenční způsob výroby nezmizí, bude ztrácet na důležitosti a uvolní cestu flexibilitě a rychlosti.

Nové požadavky a další rozhraní
Vzhledem k digitální transformaci a průmyslu 4.0 je cílem předefinovat požadavky na výrobní zařízení. Poptávka po vyšší produktivitě a hospodárnosti se rychle stává spíše pravidlem než výjimkou – výrobní zařízení je možné udržet, pouze pokud budou dodávky stále rychlejší a ve správný čas. Tyto požadavky byly definovány v nesčetných popisech projektů. Současným cílem je používat vhodná rozhraní pro zachycení toho nejdůležitějšího.

Aby se optimalizovaly výrobní cykly a počet chyb se snížil na minimum, strojní zařízení se vybavují „inteligentními“ komponentami. Koncepce zavádění strojů a zřizování výrobních kapacit pro dosažení tohoto cíle jsou čím dál složitější a fáze plánování se prodlužují. Ve výsledku se však optimalizuje navrhování systémů. To není protimluv – při optimalizovaném plánování se data použitých komponent, jako je konektor, dají také začlenit do procesu plánování v počáteční fázi.
Současně s tím, jak se stále více prosazují moderní stroje a zařízení složené ze segmentů a modulů, se také zvyšuje počet rozhraní. Projektant závodu má znatelnou výhodu, když jsou všechny potřebné informace a data související s těmito rozhraními dostupné v online konfigurátoru – jak je tomu u konektorů společnosti Phoenix Contact. Potřebné informace je pak možné stáhnout jako 3D data a snadno začlenit do plánu instalace stroje nebo zařízení. Plánovač obdrží kusovník obsahující vybrané komponenty s referenčním číslem, které je jedinečné po celém světě, a může se tedy k datům komponent dostat kdekoli a kdykoli. V této fázi také může zvážit použití inteligentní propojovací technologie, aby se propojení mohlo zřídit pohodlně bez použití speciálního nástroje. 

Technologie push-in zjednodušuje propojování
Oblíbené propojení push-in, které se používá u svorkovnic mnoho let, nyní také usnadňuje práci s konektory pro velká zatížení. Přestože je princip fungování stejný jako u svorkovnic, existuje několik zvláštních charakteristik při použití přímo ve stroji nebo zařízení. U mnoha konektorových modulů, jako těch, které se používají s kontaktními vložkami B24 v řadě Heavycon společnosti Phoenix Contact, je v důsledku kompaktního provedení omezen dostupný prostor. Navíc musí být vždy zajištěna kompatibilita zasouvání s jinými propojovacími technologiemi. U řady Heavycon B jsou svinuté nebo stáčené kontakty upevněny do upínací pružiny. Montáž „patentovaného“ oranžového akčního členu se také provádí pouze v jednom kroku. Díky svorkovému prvku s pružinovým uchycením je propojení také odolné proti vibracím a může se používat v průmyslu a v náročných podmínkách. Bez problémů je i použití u kolejových vozidel – byly provedeny zkoušky s vibracemi a rázy podle mezinárodní normy IEC 61373.

Také montáž konektoru je snadná: slaněný vodič se odizoluje a navlékne se dutinka. Vodič se zasouvá přímo, tj. bez nástroje, do kontaktního otvoru. Tyto komponenty jsou také více ceněné díky kombinaci výhod technologie push-in a přímého propojování.

Kompaktní svorkovnice pro moduly se 12 pozicemi
V digitalizované výrobě jsou stále žádanější moduly s vysokým počtem pozic. V konektorech se slučují signály, přenášejí se výsledky měření a shromažďují se data. Tyto kroky jsou jasně definovány zavedením řady HC Modular – propojovací technologie je k dispozici i pro malé průřezy vodičů (obrázek 2). V tomto případě se musí věnovat pozornost kompatibilitě, je zde také definován dostupný prostor. Připojení lze na jedné straně zajistit lisovacím kontaktem, zatímco protikus je vybaven připojením push-in. V důsledku požadavku na vysoký stupeň flexibility jsou v tomto případě jasně definovány technické požadavky. Oba moduly se mohou používat – bez ohledu na propojovací technologii – pro napětí až 250 V.

doc5Obr. 2 - Modul s 12 pozicemi pro HEAVYCON modular: Nové moduly s vysokým počtem pozic s využitím propojovací technologie push-in zjednodušují zapojování až pro 72 pozic v pouzdru konektoru

 

V současné době začalo být dostupné velké množství kontaktních vložek, které využívají propojení push-in. Instalaci ještě více usnadňují připojení PE, která také zahrnují technologii push-in. To znamená, že se všechny izolátory mohou nainstalovat do ovládací skříně před kabeláží. Všechna připojení v ovládací skříni jsou přístupná přes předem namontovaný adaptér PT pro připojení PE (obrázek 3). Ovládací skříň je tedy možné plně vybavit a instalovat se všemi rozhraními. Tím se také velice zrychlí postup zapojování. Všechno, co se musí připojit ke konektoru, je vedeno zevnitř. Pak odpadá náročná instalace konektorů, která by jinak byla nezbytná. Konektor zůstává na místě a do ovládací skříně lze pohodlně nainstalovat slaněné vodiče. Nejen že se vytváří dobrý vizuální dojem – také se usnadňuje práce a zkracuje doba montáže a instalace.

doc3

Obr. 3

Jednotné připojení pro všechny velikosti
Konektor Heavycon je nyní ve všech velikostech pouzder vybaven alespoň jednou kontaktní vložkou s připojením push-in. Malé kontaktní vložky řady HC-A03 a HC-A04 jsou opatřeny připojením push-in pro výkonové a PE kontakty. Kontaktní vložky HC-A10 a HC-A16 jsou k dispozici pro větší řadu HC-D15 a HC-D25. Kromě výkonových kontaktů je adaptér PT vhodný také pro připojení PE. Nejběžněji používané kontaktní vložky – řada B – jsou k dispozici pro všechny počty pólů: 6, 10, 16 a 24. Tento komplexní program kontaktních vložek lze použít ve všech pouzdrech odpovídajících velikostí. Používají se pouzdra vyrobená z plastů nebo tlakově litého hliníku a pouzdra s volitelným šroubovacím vývodem.

Bez ohledu na použitou propojovací technologii se konektor skládá z mnoha součástek. Řada pouzder HC-Evo (obrázek 4) dostupných od společnosti Phoenix Contact s uchycením na panel a přímým nebo bočním vývodem kabelu. Šroubový úchyt se vkládá v požadovaném směru vývodu bajonetovou spojkou a i po instalaci se může vyměnit.

doc4

Obr. 4 - Řada pouzder Heavycon-Evo: Speciální vývodka umožňuje použití přímého nebo bočního vývodu kabelu

Neustále roste důležitost jednoduchého, rychlého a bezúdržbového uspořádání strojů a systémů. Zvyšuje se dostupnost a snižuje náročnost instalace a zkoušení. Stroj se sestaví z jednotlivých segmentů, odzkouší se a odešle zákazníkovi. Díky koncepci inteligentních konektorů a konektorů z řady Heavycon v předávacích bodech může kabeláž zůstat na místě. Pro každou velikost pouzdra existuje alespoň jedna kontaktní vložka využívající propojovací technologii push-in. Ve všech případech je možná instalace bez speciálních nástrojů, je jednoduchá, bezúdržbová a odolná proti vibracím.

[Phoenix Contact, s.r.o.]

 


Scroll to Top