Snadnější cesta k Průmyslu 4.0

7. 7. 2020

Lenze usnadňuje další krok do inteligentní továrny a nabízí výrobcům OEM svou novou generaci řídicích systémů. Na příkladu flexibilně konfigurovatelné výrobní linky a za použití dynamického systému dvojice delta robotů ukazuje, jak lze vývojové projekty realizovat v rekordním čase pomocí simulace. Lenze dokazuje, že digitální transformace nemusí vnášet do strojírenství komplikace. Se správnými nástroji a vhodnými koncepty je možná i intuitivní automatizace.

Více funkcí, větší flexibilita, více inteligence: složitost a požadavky na automatizaci neustále narůstají. Pro lepší zvládnutí složitých požadavků firma Lenze, specialista na automatizaci strojů, nabízí konzistentní, otevřenou automatizační platformu, která se skládá z hardwaru, softwaru a „brainwaru“. Ústředním bodem automatizační platformy Lenze je škálovatelné portfolio řídicích systémů, včetně PLC do rozváděčů, průmyslových počítačů pro řízení malých strojů až po vysoce komplexní stroje a systémy.
Lenze nabízí novou generaci svých řídicích systémů c500. Využívá nejvýkonnější centrální procesorovou jednotku, která je v současné době dostupná pro vysoce kompaktní návrhy. Díky tomu jsou řídicí systémy série c500 k dispozici pro úkoly náročné na výpočetní výkon. Jedním z příkladů je vývoj tiskařských strojů. Tyto stroje kladou extrémně vysoké nároky na časování při synchronizaci velkého počtu os při maximální přesnosti. Pro novou generaci řídicích systémů to není žádný problém.  Vždy poskytují dostatečný výkon, a to i pro stávající aplikace, které se neustále vyvíjejí jako součást platformy Průmysl 4.0 a vyžadují zvlášť velký výpočetní výkon.
Lenze také představuje další model nové generace kontrolerů, který specifickým způsobem rozděluje dostatek výpočetního výkonu: vedle komponenty pro samotné řízení je součástí instalace operačního systému Windows 10 také Internet věcí (IoT) v odděleném prostředí. S využitím architektury otevřeného systému může tento kontroler spouštět aplikace Windows specifické pro daného zákazníka, jako je analýza detekčních kamerových systémů, detekce 2D a 3D kódu a spouštění aplikací s adaptivní inteligencí (AI). Podobně lze data zpracovávat a komprimovat pro cloud nebo spravovat v lokální databázi, takže je lze například použít pro prediktivní údržbu.

Digitální inženýrství v praxi
Lenze ukazuje rozvoj strojírenství v období Průmyslu 4.0 pomocí aplikace Pick&Place, automatizované třídicí buňky s vysoce dynamickou dvojicí robotů typu delta. Dva delta roboty třídí obrobky na dopravní pás. Vývoj byl zpočátku čistě digitální, založený na využití počítačových dat k programování robotů. Pomocí simulací bylo možné eliminovat chyby v řídicí logice ještě před vlastní mechanickou konstrukcí. Čas potřebný k dokončení a zprovoznění buňky byl tedy extrémně zkrácen. Navíc bylo eliminováno riziko případné škody na zařízení v případě, že by první zkušební cykly byly vadné. Kdyby se to stalo ne během simulace, ale na skutečném objektu, roboty by mohly být poškozeny. Během provozu se také projeví výhody digitalizace: umožňuje vizualizaci probíhajícího výrobního procesu díky datům ze stroje, takže pozici obrobků lze kdykoli sledovat naživo bez dalších senzorů.

Na cestě k Plug & Produce
Myšlenka flexibilně konfigurovatelného výrobního systému, ve kterém lze moduly snadno vyměňovat a uvádět do provozu bez potřeby časově náročného přeprogramování, posouvá věci na jinou úroveň. Lenze nazývá tento koncept Plug & Produce – jednoduše se připojte a začněte. Otevřené standardy napříč dodavateli umožňují různým připojeným modulům automaticky sdílet data, a to i při úplné interakci během výrobní úlohy. Takže výrobní linku je třeba pouze nakonfigurovat, nikoli přeprogramovat. Tato standardizovaná komunikace je postavena na komunikačním protokolu OPC UA a jeho specifikaci pro řízení balicích strojů PackML. Toto bylo rozšířeno popisem schopností stroje („dovednosti“). Lenze na příkladu modulární výrobní linky prezentuje, jak bude tento koncept v budoucnosti implementován – a jak již dnes mohou OEM výrobci začít budovat základy pro tento koncept.

Závěr
Digitalizace automatizace se chystá vstoupit do nové fáze: nejen stále více zařízení, více volitelných funkcí, více náročnosti, ale také větší integrace a automatizace ve vývojové fázi, což povede k snadnější manipulaci. Výhody, které nabízí Průmysl 4.0 uživatelům, byly někdy spojeny s drahými akvizicemi ve strojírenství. Firma Lenze se chopila příležitosti zvrátit tento vývoj. Se svými současnými systémy a produkty, sofistikovanými nástroji a revolučními koncepty je tento specialista na automatizaci strojů schopen dokázat, že digitalizace, pokud je správně použita, je obzvláště výhodná pro výrobce OEM.

[Tiskové materiály Lenze]


Scroll to Top