Soutěž o Cenu Průmyslu 4.0

21. 5. 2020

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyhlašuje soutěž o Cenu Průmyslu 4.0. Svaz ocení firmy, které s pomocí technologií a přístupů Průmyslu 4.0 získávají konkurenční výhody a stávají se inspirací ve svých oborech. Takové firmy také svým příkladem pomáhají vytvářet prostředí pro širší zavádění prvků Průmyslu 4.0 do českého průmyslu.Soutěž si klade jako jeden z cílů popularizovat český průmysl a profilovat ho jako „moderní a inovativní průmysl“ u veřejnosti. Firmám příklady vybraných projektů mají přinést inspiraci a motivovat je ke sledování trendů a zavádění moderních technologií, prvků Průmyslu 4.0.
spinfo Cena P 4 0 2020 upoutavkaDo soutěže se může přihlásit firma/živnostník se zajímavým inovativním projektem spojeným s celkovou digitální transformací firmy, nebo nasazováním jednotlivých prvků Průmyslu 4.0 v různých oblastech fungování firmy, například výrobní a technologické, logistiky, energetiky, vztahů se zákazníky, lidských zdrojů nebo výzkumu a vývoje. Podmínkou je uskutečnění projektu v letech 2019, nebo 2020.Projekty do soutěže je možné přihlašovat do 31. května 2020.Mezi hodnotící kritéria bude spadat například inovativnost daného řešení, komplexnost projektu, dopady projektu na výsledky, rozvoj nebo zaměstnance firmy a v neposlední řadě přínos k digitální transformaci.
Výsledek soutěže bude vyhlášen na Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2020 v Brně.

Více o soutěži a přihlašovací formulář můžete najít zde.


Scroll to Top